TESTIRANJE MODELOV IN PROTOTIPOV SIGMA WEC

Prvi testi prototipov (2007—2009)

Na začetku razvoja elektrarne smo izvedli številne teste z različnimi variantami prototipov. Testi so dokazali osnovni koncept naprave in priskrbeli ekipi potrebne izkušnje za nadaljnje raziskave.

Obala Črne gore, marec 2008

Obala Črne gore, november 2009

PRVA BAZENSKA TESTIRANJA (2010)

Testiranja majhnega modela (merilo 1:30) so bila izvedena maja 2010 v MARINTEK-u v Trondheimu, Norveška. Model je bil testiran v regularnih in iregularnih valovih JONSWAP spektra. Merili smo podatke o gibanju boje (višina ter vse tri rotacije). Spremljali smo tudi električne veličine na izhodu.

Test je dokazal ugodne učinke inovativnih elementov naprave: voda, zajeta v komorah boje, in pretvorba gibanja boje v enosmerno in relativno enakomerno rotacijo prek vztrajnostnih sklopk. Določene posebnosti naprave smo od tedaj spremenili glede na kasnejše numerične analize, zato se te teste danes smatra le kot potrditev koncepta.

UNIVERZA V AALBORGU, DANSKA (2013)

Model, ki je bil testiran na Danskem, je bil v merilu 1:35. Vgrajen je imel patentiran prenosni sistem in poenostavljen električni sistem. Vgradili smo senzorje za gibanje in sile, da smo lahko merili najbolj vitalne parametre modela.

Model, testiran v Aalborgu (merilo 1:35) in nekateri od merjenih parametrov bazenskega testiranja v AAlborgu: višina boje ζb, naklon boje ψb in dinamične sile v sidrnih vrveh FT (Aalbor, Danska, september 2013).

Tipična prenosna funkcija navpičnega gibanja boje, pridobljena z analizo podatkov (levo), in moč, izračunana iz podatkov kot funkcija navpične hitrosti boje (desno).

IFREMEROV GLOBOK TESTNI BAZEN, BREST, FRANCIJA (2014)

Zadnji modelski testi (merilo 1:18) so bili izvedeni v Ifremerovem globokem bazenu v Brestu, Francija, v sklopu pobude MaRINET za testiranja obnovljivih tehnologij. Model je imel že polno funkcionalnost z vgrajenim originalnim prenosnim sistemom in popolnim električnim sistemom z raznimi metodami nadzora in polnim monitoringom (električni parametri vključno z izhodno močjo, sile v vrveh in prenosnem sistemu, gibanje naprave). Med testiranji je model že vračal del proizvedene energije nazaj v javno omrežje. Naprava je pretvorila do 45% dostopne energije valov v električno energijo.

Model, testiran v Franciji (merilo 1:18) in nekateri od merjenih parametrov: višina vala ζw, višina boje ζb, vodoravno gibanje stebra ξs, obrati generatorja nG, navor na generatorju MG, natezne sile v vrveh Q1,2 in sila na zobati letvi Ft (Brest, Francija, februar 2014).

Tipična prenosna funkcija navpičnega ibanja boje (levo zgoraj), vodoravnega gibanja stebra (levo spodaj) in tipične krivulje moči v različnih valovih vodvisnosti od obremenitve generatorja

SUHI TEST PRENOSNEGA SISTEMA (2014—2016)

Ob testiranju prototipa in bazenskem testiranju modelov je Sigma energija sestavila tudi testno mizo za testiranje mehanskega prenosnega sistema in upravljanja generatorja. Testiranja so se izvajala dalj časa. Čeprav tovrstni testi ne zmorejo v celoti upoštevati kompleksne interakcije med valovi in napravo, smo dobili veliko uporabnih informacij. Te izidi pokrivajo trenje in druge izgube v sistemu, učinkovitost generatorja in spremenljive režime, delovanje enosmernih sklop pri nizkem in visokem prestavnem razmerju itd.

testna miza za suhi test prenosnega (PTO) sistema (levo zgoraj in levo spodaj) in nekaj rezultatov suhega testa ter njihova numerična primerjava (desno). Predstavljeni so: sila v zobati letvi, navor na osi generatorja in obrati generatorja. Vsiljeno gibanje je simulacija regularnih valov